top of page

PROJECTES

BORDA CALBO.png

PROJECTE EN COL·LABORACIÓ  

ARQUITECTURA | ARQSOCIS

ENGINYERIA | BAC ENGINYERIA

Hermitage Mountain Lodge Borda Calbó es tracta d'un xalet alpí ubicat a zones de pistes d'esquí a muntanya de 400 m2.

SERVEIS EXECUTATS

01

INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES

02

INSTAL·LACIONS
LAMPISTERIA

04

TELECOMUNICACIONS

05

CLIMATITZACIÓ

SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

INSTAL·LACIONS AF/ACS

SANEJAMENT

SISTEMA DE TELEFONIA

DADES - TV

FIBRA ÒPTICA.

TERRA RADIANT

CALDERA DE GASOILL

07

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

08

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS AL M.I GOVERN D'ANDORRA

SISTEMA DE DETECCIÓ  D'INCENDIS

MITJANS D'EXTINCIÓ D' INCENDIS

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA

bottom of page