top of page

PROJECTES

PROJECTE EN COL·LABORACIÓ  

ARQUITECTURA | OROBITG ARQUITECTURA

ENGINYERIA | BAC ENGINYERIA

Tipologia hotelera a Andorra on es va fer una reforma integral de l'edifici existent.

SERVEIS EXECUTATS

01

02

04

05

INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES

INSTAL·LACIONS
LAMPISTERÍA

TELECOMUNICACIONS

CLIMATITZACIÓ

SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

INSTAL·LACIONS AF/ACS

SANEJAMENT

SISTEMA DE TELEFONIA

DADES I TV

 FIBRA ÒPTICA.

AEROTERMIA

VMC

RENOVACIÓ DE AIRE

07

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

08

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS AL M.I GOVERN D'ANDORRA

SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS

MITJANS D'EXTENCIÓ D'INCENDIS

SISTEMA DE DESEMFUMATGE

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN DEPARTAMENT D'INDÙSTRIA

bottom of page