top of page

PROJECTES

316d9341-c6fc-48be-8a4a-e6bb89e66272.JPG

PROJECTE EN COL·LABORACIÓ  

ARQUITECTURA |  JORDI BATLLE ARQUITECTES

ENGINYERIA | BAC ENGINYERIA

Centre comercial a gran escala amb locals comercials, zona de restauració i espais per passejar.

SERVEIS EXECUTATS

01

INSTAL·LACIONS
ELECTRIQUES

02

INSTAL·LACIONS
LAMPISTERÍA

03

DOMÒTICA

04

TELECOMUNICACIONS

SISTEMA D'IL·LUMINACIÓ I ELECTRICITAT

INSTAL·LACIONS AF/ACS

SANEJAMENT

SISTEMA DE CONTROL INTEL·LIGENT GENERAL

SISTEMA DE TELEFONIA

DADES I TV

 FIBRA ÒPTICA.

07

08

SEGURETAT CONTRA INCENDIS

LEGALITZACIONS INDUSTRIALS AL M.I GOVERN D'ANDORRA

SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS

MITJANS D'EXTENCIÓ D'INCENDIS

SISTEMA DE DESEMFUMATGE

TRAMITACIÓ DE DOCUMENTACIÓ EN DEPARTAMENT D'INDÙSTRIA

bottom of page